"Cooperació entre entitats"

PREAD I ASSADEGAM cooperen estretament per ajudar al màxim de persones 

El 12 de Maig de 1995 un grup de persones amb trastorns d'Ansietat van constituir l'Associació sense afany de lucre ASSADEGA´M 

“Associació per a la Superació de l´Ansietat i la Depressió, Grups d’Ajuda Mútua” (Inscrita en el Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 16.969 des del 24 de Juliol de 1995).

Des de llavors són moltes les persones que han passat per l'Associació, aportant el seu granet de sorra per millorar-la.

Com a grups d'ajuda mútua, formem una gran família d'amics i companys en procés de creixement que comparteixen experiències, estratègies i coneixements, comprenent-nos i recolzant-nos per anar superant les nostres dificultats amb ajuda de professionals de la salut mental.

Al ser una Associació declarada d'Utilitat Pública, ens veiem en la grata obligació de complir una sèrie d'objectius entre els quals els principals són:

• Oferir informació

• Crear grups d'ajuda mútua

• Compartir les nostres experiències

• Promoure canvis d'actitud

• Trobar comprensió

• intercanviar experiències i informació amb grups d'altres comunitats

• Col·laborar amb les institucions públiques i privades

• Participar en estudis i assajos.